ทะเบียน HOT
 
   20,000
 
   20,000
 
   20,000
 
   20,000
 
   20,000
 
   20,000
 
   20,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   25,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   30,000
 
   38,000
 
   38,000
 
   38,000
 
   38,000
 
   42,000
 
   45,000
 
   45,000
 
   45,000
 
   46,000
 
   47,000
 
   47,000
 
   47,000
 
   47,000
 
   48,000
 
   48,000
 
   48,000
 
   48,000
 
   49,000
 
   49,000
 
   52,000
 
   52,000
 
   53,000
 
   53,000
 
   53,000
 
   53,000
 
   53,000
 
   54,000
 
   54,000
 
   55,000
 
   55,000
 
   57,000
 
   57,000
 
   58,000
 
   58,000
 
   58,000
 
   59,000
 
   59,000
 
   62,000
 
   67,000
 
   68,000
 
   68,000
 
   69,000
 
   72,000
 
   78,000
 
   78,000
 
   78,000
 
   78,000
 
   84,000
 
   85,000
 
   88,000
 
   88,000
 
   99,000
 
   99,000
 
   99,000
 
   99,000
 
   99,000
 
   99,000
 
   99,000
 
   100,000
 
   105,000
 
   105,000
 
   105,000
 
   108,000
 
   108,000
 
   110,000
 
   112,000
 
   115,000
 
   116,000
 
   122,000
 
   195,000
 
   198,000
 
   223,000
 
   1,500,000
 
 
   53,000
   71,000
   72,000
   45,000
   38,000
   81,000
   61,000
   64,000
   69,000
   46,000
   48,000
   47,000
   61,000
   49,000
   198,000
   82,000
   75,000
   56,000
   86,000
   64,000
   62,000
   79,000
   120,000
   88,000
   75,000
   59,000
   90,000
   85,000
   97,000
   116,000
   62,000
   59,000
   50,000
   34,000
   35,000
   46,000
   44,000
   42,000
   58,000
   41,000
   41,000
   65,000
   72,000
   99,000
   68,000
   41,000
   37,000
   39,000
   59,000
   73,000
   55,000
   84,000
   69,000
   36,000
   36,000
   46,000
   38,000
   49,000
   80,000
   58,000
   62,000
   74,000
   68,000
   45,000
   35,000
   37,000
   63,000
   58,000
   40,000
   82,000
   57,000
   63,000
   68,000
   105,000
   98,000
   42,000
   65,000
   57,000
   57,000
   74,000
   69,000
   66,000
   91,000
   94,000
   101,000
   105,000
   83,000
   72,000
   72,000
   86,000
   61,000
   75,000
   128,000
   128,000
   76,000
   84,000
   78,000
   127,000
   218,000
   85,000
   125,000
   113,000
   105,000
   228,000
   168,000
   62,000
   64,000
   61,000
   53,000
   110,000
   78,000
   116,000
   72,000
   58,000
   45,000
   88,000
   62,000
   61,000
   108,000
   59,000
   45,000
   71,000
   58,000
   68,000
   62,000
   99,000
   50,000
   94,000
   74,000
   99,000
   48,000
   65,000
   53,000
   59,000
   37,000
   37,000
   42,000
   73,000
   75,000
   77,000
   52,000
   51,000
   53,000
   53,000
   63,000
   58,000
   46,000
   60,000
   60,000
   73,000
   99,000
   74,000
   88,000
   85,000
   77,000
   92,000
   93,000
   73,000
   74,000
   108,000
   120,000
   55,000
   103,000
   69,000
   57,000
   80,000
   57,000
   72,000
   97,000
   87,000
   78,000
   80,000
   68,000
   71,000
   80,000
   96,000
   99,000
   83,000
   96,000
   105,000
   88,000
   53,000
   68,000
   87,000
   74,000
   65,000
15
   155,000
14
   2,600,000
15
   4,500,000
   158,000
   270,000
19
   5,500,000
   198,000
23
   410,000
24
   730,000
19
   400,000
19
   130,000
19
   480,000
24
   659,000
23
   620,000
   690,000
   400,000
   178,000
   158,000
   350,000
   685,000
   115,000
   158,000
   98,000
   180,000
   57,000
   91,000
   228,000
   48,000
   3,200,000
   2,800,000
   220,000
   48,000
   355,000
   71,000
   570,000
   590,000
   575,000
   3,380,000
   195,000
   195,000
   208,000
   168,000
   108,000
   205,000
   205,000
   168,000
   185,000
   68,000
   135,000
   210,000
   223,000
   185,000
   720,000
   3,880,000
 
 
   215,000
 
15
   155,000
 
   115,000
 
14
   2,600,000
 
   1,400,000
 
   125,000
 
   105,000
 
   128,000
 
   122,000
 
   760,000
 
   6,000,000
 
15
   4,500,000
 
   165,000
 
   468,000
 
   165,000
 
   148,000
 
   158,000
 
   170,000
 
   111,000
 
   270,000
 
   235,000
 
   270,000
 
19
   5,500,000
 
   123,000
 
   82,000
 
   83,000
 
   98,000
 
   1,090,000
 
   110,000
 
   425,000
 
23
   410,000
 
24
   730,000
 
   360,000
 
19
   400,000
 
19
   130,000
 
19
   480,000
 
   380,000
 
24
   659,000
 
   136,000
 
   127,000
 
   580,000
 
   1,880,000
 
23
   620,000
 
   260,000
 
   260,000
 
   255,000
 
   260,000
 
   590,000
 
   690,000
 
   850,000
 
   173,000
 
   146,000
 
   158,000
 
   168,000
 
   2,190,000
 
   158,000
 
   158,000
 
   178,000
 
   575,000
 
   585,000
 
   350,000
 
   685,000
 
   650,000
 
   173,000
 
   178,000
 
   133,000
 
   3,600,000
 
   339,000
 
   268,000
 
   374,000
 
   290,000
 
   1,390,000
 
   1,180,000
 
   490,000
 
   208,000
 
   238,000
 
   228,000
 
   198,000
 
   220,000
 
   195,000
 
   3,200,000
 
   2,800,000
 
   188,000
 
   181,000
 
   1,480,000