เอกสารที่ใช้จดทะเบียนรถ

สำหรับลูกค้าที่ป้ายทะเบียนเดิมเป็นของ กทม. มีดังนี้

 1. ซื้อใส่รถป้ายแดง ให้นำเอกสารที่ซื้อจากทางเราไปยื่นให้ทางโชว์รูมจดทะเบียนให้ (โชว์รูมเป็นผู้ดำเนินการให้)
  หลังจากจดทะเบียนเรียบร้อย ทางโชว์รูมจะนัดลูกค้าคืนแผ่นป้ายแดง และรับแผ่นป้ายประมูลที่โชว์รูมอีกทีค่ะ

   

 2. ซื้อใส่รถที่มีป้ายแล้ว (มีเล่มทะเบียนเลย)
  ซื้อแล้วจะได้เป็นเอกสารใบเสร็จเลขประมูลและใบโอนสิทธิ์ นำเอกสารและเล่มทะเบียนตัวจริง
  นำไปยื่นเรื่องสลับเลขที่กรมขนส่งจตุจักรได้เลยค่ะ สลับเสร็จทางขนส่งจะออกแผ่นป้ายให้อีกทีค่ะ

  ขั้นตอนการสลับเลข
  2.1 ถ้าลูกค้าดำเนินการสลับเลขเอง จะใช้เวลา ประมาณ 4 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ
  2.2 ถ้าให้ทางเราสลับเลขให้ จะใช้เวลา ประมาณ 10 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ

 3. ซื้อใส่รถที่มีป้ายแล้ว (เล่มทะเบียนติดไฟแนนซ์)
  ทางลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถ ต้องเป็นผู้ดำเนินการขอยืมเล่มจากทางไฟแนนซ์เอง
  (ค่ามัดจำเล่มขึ้นอยู่แต่ละไฟแนนซ์เป็นผู้กำหนด) แล้ว

  ทางไฟแนนซ์จะนัดลูกค้ามารับเล่มเองหรือส่งเล่มทาง EMS ไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้ง
  หลังจากได้เล่มก็นำเอกสารพร้อมเล่มทะเบียนไปยืนสลับเลขที่ขนส่ง
  (ระยะเวลาการสลับเลขขึ้นอยู่กับการทำงานของทางขนส่ง ประมาณ 7 วัน ไม่นับวันหยุดราชการ)

  เอกสารที่ใช้จดทะเบียนรถ

 

สำหรับลูกค้าที่อยู่ ตจว. ต้องการใส่ป้ายกราฟฟิก กทม. มีดังนี้

 1. กรณีรถที่จดทะเบียนแล้ว (มีเล่มทะเบียนเลย)
  ให้ติดต่อกรมการขนส่งของแต่ละจังหวัด แจ้งย้ายปลายทาง ขอใช้ทะเบียน กทม.ก่อน แล้วหลังจากนั้น
  (จะต้องขับรถเข้า กทม. เพื่อตรวจสภาพ ที่ขนส่งจตุจักร) พร้อมสลับเลขและรับแผ่นป้ายกลับคะ

 2. กรณีซื้อรถใหม่ป้ายแดง ให้แจ้งทางโชว์รูมที่ซื้อรถว่าเราขอจดเป็นป้าย กทม.
  แล้วหลังจากนั้นนำเอกสารใบเสร็จประมูลเลข (จะได้จากทางเรา) นำไปยื่นให้ทางโชว์รูมแนบกับชุดจดทะเบียนรถ
  (ชุดจดทะเบียนโชว์รูมเป็นผู้ดำเนินการ) หลังจากทางโชว์รูมจดทะเบียนเสร็จทางขนส่งจะออกแผ่นป้ายให้อีกทีค่ะ

 3. กรณี ซื้อใส่รถที่มีป้ายแล้ว (เล่มทะเบียนติดไฟแนนซ์)
  ทางลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถ ต้องเป็นผู้ดำเนินการขอยืมเล่มจากทางไฟแนนซ์เอง
  (ค่ามัดจำเล่มขึ้นอยู่แต่ละไฟแนนซ์เป็นผู้กำหนด) แล้วทางไฟแนนซ์จะนัดลูกค้ามารับเล่มเองหรือส่งเล่มทาง EMS
  ไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้ง หลังจากได้เล่มก็นำเอกสารพร้อมเล่มทะเบียนไปแจ้งย่ายขอใช้ทะเบียน กทม.
  ล่วงหน้า 1 วัน และขับเข้า กทม. ไปยืนสลับเลขที่ขนส่งจตุจักรคะ 1 วันเสร็จพร้อมรับแผ่นป้ายกลับ
  (ถ้าไม่แจ้งย่ายขอใช้ป้าย กทม. ก่อนระยะเวลาการสลับเลขจะขึ้นอยู่กับการทำงานของทางขนส่ง
  ประมาณ 4 วัน ไม่นับวันหยุดราชการ)

  # บางไฟแนนซ์จะไม่ยอมให้นำเล่มออกมาดำเนินการเอง ขึ้นอยู่กับขั้นตอนของทางไฟแนนซ์คะ #

ขั้นตอนการสั่งซื้อ ป้ายรถยนต์

ขั้นตอนการสั่งซื้อ ป้ายรถยนต์ 1. โอนมัดจำ ค่าทะเบียนสวย แล้วนัดโอนชำระส่วนที่เหลือครบ
     เราจะจัดส่งทาง ems ให้ค่ะ

2. โอนมัดจำ แล้วนัดเจอกันที่ขนส่งจตุจักร
      ชำระส่วนที่เหลือครบ แล้วรับเอกสารค่ะ

3.  ระยะเวลาการจองเลข พร้อมชำระ
      ยอดส่วนที่เหลือภายใน 10 วันค่ะ

สิ่งที่จะได้จากการซื้อเลขประมูล คือ
 • เอกสารใบเสร็จประมูลเลข
 • ชุดโอนสิทธิ์
 • แผ่นป้ายทะเบียนจะได้ก็ต่อเมื่อ
  นำเอกสารไปยื่นจดทะเบียนให้เรียบร้อย แล้วทางขนส่งจะออกแผ่นป้ายทะเบียนให้อีกที
(เอกสารสามารถเก็บไว้ได้นานอย่างน้อย 5 ปีคะ)
*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้กับ ลูกค้าที่ชำระเงินก่อนเท่านั้น ***
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial