ทะเบียน HOT
 
 
 
 
             
 

วิธีเลือกหมายเลข ทะเบียนรถ

 1. แปลงค่าหมวดตัวอักษร 2 ตัวด้านหน้า แล้วนำมาบวกกับหมายเลข 4 ตัวหลัง
 2. ได้ผลรวมแล้ว ดูความหมายตามหลักเลขศาสตร์ ให้ได้กลุ่มหมายเลขที่ให้คุณ เช่น 14, 15, 19, 24 และอื่นๆ
 3. ควรหลีกเลี่ยงหมวดตัวอักษรกาลกิณี และ เลขกาลกิณี เช่น คนเกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรมีเลข 6 และไม่ควรมีตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 4. หากหลีกเลี่ยง หมวดตัวอักษรกาลกิณี และ เลขกาลกิณี ไม่ได้ ไม่ควรให้เลขกาลกิณีเป็นเลขตัวสุดท้าย และ ให้ยึดหลักเลขศาสตร์เป็นหลัก

วิธีคำนวณหา ทะเบียนดี

หมายเลขทะเบียนรถ

ตัวอย่าง หมายเลขทะเบียน ศว 1212

 • แปลงค่าตัวอักษร ศ=7, ว=6 ได้ผลรวม หมวดตัวอักษร คือ 7 + 6 = 13
 • ผลรวมหมายเลข 4 ตัวหลัง คือ 1 + 2 + 1 + 2 = 6
 • นำผลที่ได้มาบวกกัน ได้ดังนี้ 13 + 6 = 19 ให้ดูความหมายเลขศาสตร์ 19

ตัวอย่าง หมายเลขทะเบียน ศศ 5959

 • แปลงค่าตัวอักษร ศ=7 , ศ=7 ได้ผลรวม หมวดตัวอักษร คือ 7 + 7 =14
 • ผลรวมหมายเลข 4 ตัวหลัง คือ 5 + 9 + 5 + 9 = 28
 • นำผลที่ได้มาบวกกัน ได้ดังนี้ 14 + 28 = 42 ให้ดูความหมายเลขศาสตร์ 42
  ค่าตัวอักษร ที่แปลงได้เป็นตัวเลข
   
ตัวอักษร
ก ด ถ ท
ภ ฤ
ข บ ป
ง ช
ต ฑ
ฒ ฆ
ค ธ ร
ญ ษ
ฉ ณ ฌ น
ม ห ฮ ฎ ฬ
จ ล
ว อ
ซ ศ ส
ย ผ ฝ
พ ฟ
ฏ ฐ
แปลงค่า
ได้เท่ากับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
   
             
 

กลุ่มหมายเลขที่ให้คุณ

 • เลขผลรวมที่ให้คุณ ระดับดีมาก ได้แก่ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65
 • เลขผลรวมที่ให้คุณ ระดับดี ได้แก่ 20, 32, 40, 44, 69, 79

 

ความหมายของเลขศาสตร์
[1-10] , [11-20] , [21-30] , [31-40] , [41-50] , [51-60] , [61-70] , [71-80] , [81-90] , [91-100]

 

 

 
เลขและอักษรกาลกิณี ตามวันเกิด ที่ควรเลี่ยง
     
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
กลางวัน
วันพุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
6
1
2
3
5
7
8
4
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
บ ป ผ ฝ พ
ฟ ภ ม
ด ต ถ ท ธ น
ย ร ล ว
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 
             
 
หมายเหตุ เกิดวันพุธกลางคืน (เวลาเกิด 06.00 - 17.59 น.) / เกิดวันพุธกลางคืน (เวลาเกิด 18.00 - 05.59 น.)
     
             
           
 
ทะเบียน HOT | ทะเบียนสวย เลขมงคล ความหมายดี เป็นศิริมงคล
รับฝากขายเลขทะเบียนรถสวยทุกชนิด ทะเบียนรถทุกหมายเลขทั้งป้ายขาวดำและป้ายกราฟฟิก(ป้ายประมูล)